• "... og Allahs ord er det højeste." — Koranen 9:40 »
  • Ashhadu alla ilaha illallah - wa ashhadu anna Muhammadar-rasulullah— »
  • Jeg bekender, at der ingen anden gud er værd at tilbede foruden Allah, og jeg bekender, at Muhammad er Allahs sendebud!
  • "... Når Den Barmhjertiges vers blev reciteret for dem, kastede de sig ned i tilbedelse og tårer." Koranen 19:58 — »

Velkommen til Dagligsms

Dagligsms tilbyder en daglig hadith via Facebook eller e-mail.
Vores mål er at oversætte og udgive de klassiske hadith-værker på dansk - om Allah vil.
God fornøjelse

Tilmeld dig Facebook siden

Læs mere om vores daglige hadith påmindelser.

NY Sahabah-bog udgivet -          Køb den i dag!!!

Spørg din nærmeste forhandler eller læs mere her

Ny bog i hardcover, kvalitetsmateriale og indhold, 698 sider...